ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
 2. Az Adatkezelő adatai
  1. Adatvédelmi tisztviselő
 3. A kezelt személyes adatok köre
  1. Technikai adatok
  2. Cookie-k (Sütik)
   1. A sütik feladata
   2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
   3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika/statisztika)
   4. Az Adatkezelő weboldalán szereplő cookie-k listája
 4. Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő
  1. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
  2. Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok
  3. Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
 5. Az adatok fizikai tárolási helyei
 6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
 7. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  1.  Tájékoztatáshoz való jog
  2.  Az érintett hozzáféréshez való joga
  3.  Helyesbítés joga
  4.  Törléshez való jog
  5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  6.  Adathordozáshoz való jog
  7.  Tiltakozás joga
  8.  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  9.  Visszavonás joga
  10. Bírósághoz fordulás joga
 8. Egyéb rendelkezések

 

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Onit Design Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) határozott elkötelezettségét fejezi ki a személyiségi jogok és az adatvédelem iránt.
Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően,

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlés

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

– valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú rendelete

rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik (onit.hu domain-re és azok aldomain-jei).

Amennyiben Ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is!

Az adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://onit.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: ONIT Design Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: ONIT Design Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Felhő utca 6. 2. em. 2.

Adószám: 24719362243

Cégjegyzékszám: 01 09 178838

Telefon: +36 20 960 6738

E-mail: info@onit.hu

 

2.1 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

3.1. TECHNIKAI ADATOK

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

– változatlansága igazolható (adatintegritás);

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

– megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök;

– a beérkező adatokat harmadik félnek nem adja tovább;

– az adatfeldolgozás saját rendszerben történik.

 

3.2 COOKIE-K (SÜTIK)

 

3.2.1 A SÜTIK FELADATA

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.

A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében.

Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ.
A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

Ön bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja weboldalunkon a Süti használatához való hozzájárulását.

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak;

– továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal,
de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

 

3.2.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a
weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az onit.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről,
illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.2.3 HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA/STATISZTIKA)

A onit.hu és aldomain-jein elhelyeztett weboldalai alkalmazzák a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Adatkezelő információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.2.4 A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3 pontban felsorolt weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldal használata során,
illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

3.2.5 AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALÁN SZEREPLŐ COOKIE-K LISTÁJA

A weboldalak működéséhez szükséges sütik

A sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát.

Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető.

A munkamenet nem gyűjt személyes információkat.

Felhasználói élményt javító sütik

A sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat és a felhasználói élmény javítását szolgálják.

A munkamenet nem gyűjt személyes információkat.

Munkamenet sütik

A sütik a látogató tartózkodási helyét tárolják.

Lejárati idő: Maximun 2 óra vagy a böngésző bezárása.

Google.com és Gstatic.com

Neve: _ga és _gid

A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.

Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat.

_ga: A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző/forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette.

Lejárati ideje: 2-10 év

Nem gyűjt személyes információkat.

WordPress

A weboldal motorjának működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k a felhasználó wp-admin konfigurációjának megőrzésére szolgál. Csakis az adminisztrátori felülethez való hozzáférés során jön létre.

Neve: wp-settings-{user_id}

Lejárati ideje: 1 év

Nem gyűjt személyes információkat.

WordPress

A weboldal cookie hozzájárulására vonatkozó érték.

Neve: cookie_notice_accepted, cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Lejárati ideje: 1-2 nap, 1 hónap

A weboldal adatvédelmi tájékoztatójának megtekintésére vonatkozó érték.

Neve: viewed_cookie_policy

Lejárati ideje: 1 év

Nem gyűjt személyes információkat.

 

4. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE, FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.1 ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

E-mail cím (kötelező mező)

Az adatkezelés célja: Az adatok kapcsolatfelvétel céljából kerülnek bekérésre.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

 

4.2 TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Név (kötelező mező)

Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan megadható, visszahívás kezdeményezéséhez)

Az adatkezelés célja: Az adatok kapcsolatfelvétel céljából kerülnek bekérésre.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

 

4.3 FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.

Bekérhető adatok: Név, E-mail cím, telefonszám, panasz

Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz ügyintézése.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

 

5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel,
a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, eszközeinken,

másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a onit.hu és aldomain-jei elhelyezett rendszerek a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.

 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Telefon 0-24: +36 1 700 2323

Fax: +36 1 700 2254

E-mail: info@mhosting.hu

Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat:

munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Megismert adatok köre: onit.hu domain és aldomain-jein található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: a onit.hu domain és aldomain-jein található weboldalak látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás

 

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések
kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben
említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.

 

7.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

7.3 HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

7.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

– illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.7 TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,
amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

7.9 VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

7.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján készült.)

Budapest, 2019. november 20.

Top